Gör Kiruna med Storyspot

0
265

Utställningen Kiruna Forever undersöker stadsomvandlingen genom samtidskonst. För att få utställningen att sträcka sig utanför konstmuseets lokaler och ut i kommunen, har man tagit hjälp av Storyspots plattform och kompetens för att samla in och dela berättelser.

I Kiruna pågår just nu Sveriges största stadsomvandling. Stadens centrum flyttas på grund av gruvbrytningen, kulturminnesmärkta byggnader rivs eller transporteras till nya stadsdelar och en tredjedel av Kirunas invånare måste flytta. Utställningen Kiruna Forever undersöker stadsomvandlingen genom samtidskonst av konstnärer från Norrbotten, Sápmi och övriga världen.

Konstmuseet i Norr vill också med utställningen hjälpa till att samla in och sprida berättelser, drömmar och minnen från Kiruna. På så sätt sträcker sig utställningen utanför konstmuseets lokaler och ut i kommunen, där varje plats bär på spännande berättelser.

Med appen Storyspot kan besökarna redan nu lyssna till andras berättelser, allt ifrån minnen från gruvan i Tuolluvaara, hur det är att växa upp i ett samhälle som inte kommer finnas kvar till Kirunas nattliv med Ferrum som knutpunkt.

Ladda ned Storyspot på din telefon, sök på ”Kiruna Forever” så finner du innehåll med anknytning till utställningen. Platserna är markerade på kartan i appen.

I utställningen på Konstmuseet i Norr i Kristallen finns också en plats där du kan sätta dig ned och lyssna till berättelser, och kanske spela in din egen. Det är också möjligt att spela in och lämna sin berättelse digitalt, antingen direkt i appen Storyspot eller via ett formulär.

Storyspot har spelat in och redigerat vissa av ljudberättelserna till utställningen samt agerat rådgivande och skött det tekniska och administrativa arbetet med appen samt levererat formuläret för insamlande av berättelser.

Kiruna Forever är ett samarbete mellan Konstmuseet i Norr och ArkDes och pågår till den 10 januari 2021.