Hilma af Klint på Moderna Museet i Malmö

0
315

Årets i särklass största satsning på Moderna Museet Malmö är äntligen här: ’Hilma af Klint – Konstnär, forskare, medium’. Det är en omfattande presentation av konstnärens arbete i en utställning som med cirka 230 verk tar hela museibyggnaden i anspråk.

Hilma af Klint (1862-1944) var en konstnär som tillät sig själv att ha ett större perspektiv på tillvaron och som ville öppna upp nya vyer mot verkligheten. Hennes gärning som pionjär inom den abstrakta konsten har lyfts fram, men med utställningen vill Moderna Museet Malmö nu ge nya insikter i Hilma af Klints systematiska forskande och gränsöverskridande arbetssätt.

Hela Moderna Museet Malmö har förvandlats till Hilma af Klints tempel. Utställningen sträcker sig över konstnärens hela karriär och urvalet undersöker konstnärens forskning om naturen och hur den synliga och osynliga världen är sammankopplade. Konstnärens egna reflektioner över sitt skapande och dess olika metoder berörs också i denna omfattande utställning.

Tyngdpunkten ligger på ’Målningar till templet’ (1906-1915) som konstnären själv ansåg som sitt viktigaste verk. Bland annat visas hela den magnifika serien ’De tio största’ från 1907.

I samband med utställningen har en omfattande och rikt illustrerad katalog producerats. Utställningskatalogen ges ut i två utgåvor, en på svenska och en på engelska. ’Hilma af Klint – Konstnär, forskare, medium’ visas på Moderna Museet Malmö fram till 27 september.

Hilma af Klint, De tio största, nummer 3, Inglingaåldern, 1907.  Foto: Hilma af Klints VERK. Text: Redaktionen