Svenska författarsamtal från Bokmässan Play

0
221

Bokmässan, Kulturrådet och Svenska institutet presenterar idag ett nytt samarbete för att sprida samtal om svensk litteratur i världen. Ett urval av femton författarsamtal från Bokmässan Play tillgängliggörs på ytterligare fem språk – engelska, spanska, franska, tyska och arabiska – på Bokmässans internationella webbplats.Samtalen kommer att spridas genom Kulturrådet, Svenska institutet och flera svenska ambassader.

Idag öppnar bokmässan i Frankfurt i digitalt format. Samtidigt släpper Kulturrådet, inom ramarna för verksamheten Swedish Literature Exchange, höstens upplaga av publikationen New Swedish Books, en presentationsskrift över ett urval säsongsaktuella böcker som vänder sig till alla som är intresserade av svensk samtidslitteratur. I tillägg till skriften presenteras samarbetet mellan Bokmässan, Kulturrådet och Svenska institutet, som gör det möjligt för engelsk-, spansk-, fransk-, tysk- och arabisktalande personer att ta del av samtal med författare som presenteras i skriften. Totalt har femton författarsamtal från Bokmässan Play översatts och textats till de aktuella språken. Kulturrådet bekostar översättningen, förutom den till spanska, som bekostas av svenska ambassaden i Mexiko. Svenska institutet kommer att tillgängliggöra materialet för samtliga svenska utlandsmyndigheter via den digitala plattformen sharingsweden.se, vilket innebär att cirka 100 svenska ambassader över hela världen har möjlighet att sprida samtalen vidare.

– Det finns ett stort intresse för svensk litteratur och svenska författare runt om i världen. Genom Bokmässan Play kan vi vara en katalysator för att sprida årets utgivning till en internationell publik, vilket är väldigt spännande. Vi har gjort ett urval från årets Bokmässa som speglar den mix och bredd som vi tror är intressant för flera språkområden, säger Oskar Ekström, programchef på Bokmässan.

Innehållet sätter fokus på aktuell svensk utgivning inom barn- och ungdomslitteratur, samt skön-, fack- och kriminallitteratur. Samtalen är mellan 30 och 40 minuter långa.

Bokmässan Play är en streamingtjänst som utvecklades inför årets digitala Bokmässa. Här visas Bokmässans egna program av 150 författarsamtal som sändes och spelades in den 24–27 september från olika studior i Sverige och utomlands, samt seminarier från externa samarbetspartners. Bokmässan Play lyckades redan under mässdagarna nå ut internationellt: flest tittare var från Norden, men även England, Tyskland, USA och Sydafrika var exempel på länder med mycket publik. Med den nya satsningen stärks Bokmässans internationella räckvidd ytterligare.

Kulturrådet har genom verksamheten Swedish Literature Exchange uppdraget att främja svensk litteratur i översättning. En del i arbetet är att arrangera särskilda besöksprogram i Sverige, där Gothenburg Book Fair Fellowship är det största, med cirka 30 medverkande internationella förläggare och översättare. Även detta program anordnades i år i digitalt format och omfattade bland annat panelsamtal med framstående litteraturkritiker. Programmet går att ta del av gratis via Kulturrådet.

På biden: Stina Jackson, Hans Rosenfeldt och Kattis Ahlström i seminariet Att sätta Norrland på spänningskartan / Foto: Karina Ljungdahl.