Konsthallsprojekt tar ett stort kliv framåt

0
296

Genom bildandet av Stiftelsen Konsthall Tornedalen tar konsthallsprojektet ett stort kliv framåt. Konsthallens initiativtagare Gunhild Stensmyr berättar att hon är mycket glad att Anne Graf, en välkänd näringsprofil i Norrbotten blir stiftelsens ordförande.

– Annes nätverk och inflytande i regionens näringsliv är viktig i projektet, säger Gunhild Stensmyr.

Stiftelsens uppgift är att säkerställa konsthallens höga kvalitetsambitioner och långsiktiga mål att skapa en högklassig internationell mötesplats i regionen.

– Stiftelsen är en viktig partner till AB Konsthall Tornedalen som ska bygga och driva konsthallen. Och det är fint att ha en stark styrelse med mig i arbetet, säger Anne Graf och berättar vidare att styrelsens höga kompetens och internationella nätverk borgar för att uppfylla stiftelsens höga kvalitetskrav.

Konsthallens grundare Gunhild Stensmyr har fyrtio års yrkeserfarenhet från konst-och kulturvärlden och bygger sin vision på en okuvlig övertygelse om att konst och kultur ger mening, utveckling och kvalitet i människors liv.

– Norrbotten behöver mer internationell attraktionskraft, nya intryck och större möjligheter att kunna använda fantasi och injektion till att tänka utanför boxen. Etableringen av en mötesplats på gränsen Sverige-Finland vitaliserar regionen och hela Nordkalotten. Konsthallen kommer helt enkelt att dra till sig nya influenser, idéer, människor, besökare och nätverk, säger Anne Graf och betonar särskilt att hon är stolt att kunna delta och bidra till regionens framtida utveckling.

på bild: Anne Graf