Örebro läns museum november 2020

0
217

Här kommer en sammanfattning av vad som är på gång på Örebro läns museum i november!

Två arrangemang i Karlskoga, på Arbetarmuseet Gråbo
Den 14 november arrangeras Arkivens dag i hela landet. I år är temat Svart på vitt. Örebro läns museum uppmärksammar dagen genom att visa bilder och material från museets samlingar och arkiv på Arbetarmuseet Gråbo. Vi kommer också att visa hur man söker bland museets bilder och föremål digitalt på Digitalt museum.  Besökare får gärna ta med egna bilder och berättelser. Museets antikvarie Ing-Marie Nilsson Tarkkanen finns också på plats och visar Karlskoga Moderna, en utställning om Karlskogas moderna bebyggelse.

Tillsammans med andra aktörer kring stationsområdet i Bofors håller vi också öppet på Gråbo under första advent, den 29 november.