Lea Porsager STRIPPED

0
297

Moderna Museet öppnar utställningen STRIPPED. Utställnngen visas mellan den 21 november – 14 februari 2021, med danska konstnären Lea Porsager. Utställningen består av nyproducerade verk där det mänskliga möter det icke-mänskliga i ett utforskande av vetenskap, mystik och feminism. I denna första större museipresentation får besökarna möta ett konstnärskap som prövar gränser mellan det fysiska och metafysiska och som fått Lea Porsager att bli en av de mest omtalade nordiska konstnärerna just nu.

Lea Porsagers konstnärliga arbete kännetecknas genomgående av en fascination för det andliga samt fysik som vetenskaplig disciplin, särskilt kvantfysik. Dessa ämnen närmar hon sig sedan med en feministisk och queer blick. Verken är spekulativa och fantasifulla, på samma gång både materiella och bärare av en immateriell dimension. Konsten uppstår i en blandning av allvar och ironi där allvaret består av att Porsager försöker gå så långt in i materialet som det är möjligt och ironin som finns med som en störande kraft som ibland tangerar det vulgära.

– Det är där – i det elastiska intervallet – som jag ser en möjlighet att gå bortom representationer och dogmer för att öppna nya utrymmen, säger Lea Porsager. Jag dras till vetenskap, mystik och feminism för att det finns en öppenhet, vildhet och råhet i alla de tre ämnena, fast på mycket olika sätt. De kan utmana varandra just där som de möts och skiljs åt. Det skapar en vibration, rörelse eller kollision som jag är intresserad av att gå in i.

Med ett konstnärskap som spänner över såväl fysiska som metafysiska teman arbetar Lea Porsager med olika konstnärliga praktiker: hon är lika mycket en skulptör och en filmskapare som hon är författare och forskare. STRIPPEDbestår av endast nyproducerade verk såsom magnetiska bönehjul, ikonmålningar och 3D-animationer. Utställningens största element består av tre turbinblad från ett vindkraftverk som delats i stora skärvor. Likt en stupad jätte som tagit utställningsgolvet i besittning kommer denna bearbetade ready made att matchas med en nästan tjugo meter lång gul sittkudde – en bean bag – i form av ett fjärde turbinblad som erbjuder besökarna att slå sig ner mitt i det skulpturala verket.

– Ända sedan Cervantes har väderkvarnen symboliserat den mänskliga fantasins kraft. Också den store mystikern Emanuel Swedenborg drömde om att han blev slagen i huvudet av vingen från en väderkvarn – vilket gav honom visioner om nya kosmiska sammanhang. Leas utställning tar oss till gränserna för vår fantasi och frågar om vi kan utvidga våra föreställningar – och om vi har något annat val än att försöka om vi vill förändra oss själva och vårt förhållande till världen, säger utställningens curator Lars Bang Larsen.

Lea Porsager är född 1981 i Frederikssund och har examen från Det Kongelige Danske Kunstakademii Köpenhamn samt Städelschule i Frankfurt am Main. För närvarande doktorerar hon vid Konsthögskolani Malmö med projektet Cunt-splicing Thought-Forms. Promiscuous play with quantum physics and spirituality. 2012 deltog Lea Porsager på dOCUMENTA(13) och tre år senare medverkade hon på den 14:e Istanbul-biennalen. 2018 invigdes Lea Porsagers verk Gravitational Ripples, ett minnesmärke över de omkomna i tsunamikatastrofen i Sydostasien. Jordkonstverket, med uppgift att hedra de svenska offren, finns att beskåda på Djurgården i Stockholm. Lea Porsager har ställt ut över hela världen – på gallerier och museum i Chicago, Tallinn, Melbourne och Berlin. Hon bor och arbetar i Köpenhamn och utställningen på Moderna Museet i Stockholm blir hennes första soloutställning i Sverige.

– Lea Porsager är en av de absolut mest intressanta samtidskonstnärerna på den nordiska konstscenen. Hennes verk har en omedelbar dragningskraft genom att vara fysiskt tilltalande samtidigt som de innehåller ett oändligt antal lager och berättelser. I STRIPPED tar hon tag om rummet på ett sätt som vi aldrig sett tidigare. Vi ser mycket fram emot att dela Lea Porsagers unika och enastående verk med våra besökare, säger Moderna Museets överintendent Gitte Ørskou.

Foto: Malle Madsen