Regelrätt kris inom Dalarnas besöksnäring – Stor risk för omfattande samhälleliga konsekvenser

0
198

Visit Dalarna bjuder in till ett livesänt studiosamtal med fokus på hur besöksnäringen, en av Dalarnas viktiga basnäringar, drabbats av rådande pandemi. Ett flertal tongivande personligheter i branschen kommer att ge sin syn på nuläget och framtiden. Det finns även möjlighet till efterföljande samtal och intervjuer.

Hur såg livet ut för ett år sedan? Dalarnas besöksnäring såg en tydlig positiv utveckling, med en ökning på mer än 254 000 gästnätter, starkare position bland besökare och en positiv tillväxt. Så kom en pandemi och plötsligt ställdes allt på ända. Det går inte att blunda för det lidande som drabbat oss i form av sjukdom och lidande. Hela världen stod – och står fortfarande – inför en helt ny situation som ingen riktigt vet hur vi ska hantera. Eller hur länge vi behöver hantera pandemin och dess konsekvenser.

Liksom samhället i stort har Dalarnas besöksnäring mött stora utmaningar, som både ställt krav på omställning och anpassning. Dalarna har tappat minst 1 miljon gästnätter. Flera av våra stora evenemang har fått ställas in. Allt fler företag går på knäna och företagare ser sina livsverk gå förlorade. Hotell och anläggningar ekar tomma. Personal permitteras.

– Vi står inför en oviss vinter, där förutsättningar och riktlinjer när som helst kan ändras. Våra företag har hållit i och hållit ut, men nu står vi närmare avgrunden än någonsin. Varje ny restriktion slår därför med våldsam kraft mot våra företag och just nu får vi allt fler signaler om regelrätta krissituationer hos regionens företagare. Turismen, en av Dalarnas viktiga basnäringar, befinner sig i ett mycket kritiskt läge som kan komma att få omfattande ekonomiska konsekvenser för alla delar av samhället, säger Jonas Rosén, vd på Visit Dalarna.

För att diskutera just dessa frågor och läget Dalarnas besöksnäring befinner sig i, anordnas ett studiosamtal tisdag den 24 november kl 10  Magasinet i Falun. Samtalet kommer att kretsa kring de kaosartade månader som ligger bakom oss och hur vi tacklar den ovissa framtiden.

Bidrar gör bland andra:

  • Anders Lindblom, smittskyddsläkare i Dalarna
  • Peter Helander (c), riksdagsledamot
  • Eva-Lena Frick, En svensk klassiker, fd vd Vasaloppet
  • Jonas Siljhammar, vd Visita
  • Helena Nyberg-Brehnfors, Tillväxtverket
  • Lars Ericson, Destination Idre
  • Anna Björkman, verksamhetschef Falu Gruva
  • Barbro Trum, affärs- och destinationsutvecklare
  • Jonas Bauer, Skistar
  • Jonas Rosén, vd Visit Dalarna

Samtalet livesänds via Visit Dalarnas YouTube-kanal: Visit Dalarna på YouTube

Efter kl 11.30 finns möjlighet att träffa följande personer på plats på Magasinet i Falun för vidare samtal och intervjuer: Peter Helander, Eva-Lena Frick och Jonas Rosén. 

Relaterade länkar