Folk och Kultur, Kungl. Musikaliska Akademien och Regional Musik i Sverige lyfter musikens år 2021

0
234

Kungl. Musikaliska Akademien firar 250 år och gör det med ett musikens år hela 2021. För att lyfta jubileumsåret och musiklivet i en samhällelig kontext ingår nu Folk och Kultur och Kungl. Musikaliska Akademien ett partnerskap. Partnerskapet tar sig i uttryck genom ett nyskrivet invigningsuppförande och ett samtal mellan riksdagens talman Andreas Norlén och Kungl. Musikaliska Akademiens preses Susanne Rydén.

Folk och Kultur håller sitt årliga kulturpolitiska konvent digitalt 2021, där representanter från alla delar av kultur, näringsliv och politik möts och inspireras kring kulturens betydelse i samhälls-och demokratiutvecklingen. Här har musiken en viktig del, och nu ingår Folk och Kultur partnerskap med Kungl. Musikaliska Akademien för att tillsammans lyfta musikens år. Konventet kommer att invigas med ett uruppförande med musikorganisationer från hela landet, däribland ska Nordiska Blåsarkvintetten medverka i en direktsänd fanfar som Fredrik Högberg skrivit. Det blir även ett samtal mellan riksdagens talman Andreas Norlén och Kungl. Musikaliska Akademiens preses Susanne Rydén. Utöver detta genomförs ett panelsamtal i samverkan med Riksdagens demokratijubileum om musiken som demokratisk kraft.

– För Kungl. Musikaliska Akademien innebär partnerskapet med ”Folk och Kultur” en naturlig plattform för ”Musikens år 2021” att synas i ett sammanhang där kulturens verkliga roll i samhället debatteras. Det är därtill en särskilt lyckligt sammanträffande att vi också kan samverka med Riksdagens demokratijubileum, eftersom musik och demokrati har så många både historiska och dagsaktuella paralleller, säger Fredrik Wetterqvist, ständig sekreterare i Kungl. Musikaliska Akademien.

– Musiken har en stark och drivande kraft i samhälls-och demokratiutvecklingen. Vi är därför mycket glada och stolta över att genom detta partnerskap inleda konventet med en hyllning till just denna kraft genom uruppförandet och samtalet om kulturens egenvärde mellan talman Andreas Norlén och preses Susanne Rydén, säger Linde Sjöstedt, projektledare och initiativtagare, Folk och Kultur.