Dinosaurieälskande karaktären Dino-Doris på Naturhistoriska riksmuseet blir digital

0
195

Dino-Doris är den kunniga och entusiastiska dinosaurieälskaren som har mött de fysiska museibesökarnas längtan efter att höra spännande fakta om dinosaurier. Lagom till sportlovet möter hon besökarna på hemmaplan i en ny digital satsning.

Dino-Doris frågor är många; Varför heter Tyrannosaurus rex inte Tyrannosaurus regina? Varför kläcktes dinosaurierna ur så små ägg? Och varför är dinosaurien Iguanodons tumme så spännande?

För någon som älskar dinosaurier är det svårt att få nog! Därför föddes karaktären Dino-Doris 2015, vars syfte var att på ett inspirerande och tillgängligt sätt berätta om dinosaurierna och jordens historia. Utifrån fakta i Naturhistoriska riksmuseets utställning ”Fossil och evolution” och tillsammans med museets pedagoger och forskare skrevs manus och Dino-Doris gjorde bejublad entré för museets helgbesökare.

Visningarna på museet har passat alla från 5 år och uppåt. Såväl barn som medföljande vuxna har levt sig in i berättelsen och deltagarna har gärna velat samtala och umgås med Dino-Doris efter visningens slut. De fysiska visningarna har liksom museets öppethållande påverkats av pandemin. Det har bidragit till att projektet att tillgängliggöra karaktären Dino-Doris på andra sätt blivit än mer aktuellt. Tack vare den digitala satsningen kan Dino-Doris nu även nå ut till fler intresserade i hela vårt avlånga land.

Lagom till sportlovsveckorna välkomnas besökarna in i Dino-Doris värld med tio korta filmer och interaktivt material som quiz och möjlighet att ställa frågor. Det arrangeras även en sportlovstävling där priset är en egen online-visning från utställningen.

Fakta
Det digitala materialet med Dino-Doris består av tio stycken kortfilmer som berör olika ämnen inom temat jordens historia och dinosaurier. På temasidan på museets webbplats kan man även ställa frågor om dinosaurier, läsa intervju, delta i quiz och mycket annat: www.nrm.se/besokmuseet/motdinodoris

Naturhistoriska riksmuseets digitala sportlov firas vecka 7-11 på www.nrm.se/sportlov2021.

Fakta om Naturhistoriska riksmuseet
Naturhistoriska riksmuseet är en statlig myndighet och Sveriges till ytan största museum. Vi vill öka kunskapen om naturen och inspirera till ansvar för vår värld. Vårt uppdrag är att forska och sprida kunskap och upplevelser. När det vi gör leder till fascination och livslångt engagemang har vi lyckats.

De naturhistoriska samlingarna innehåller fler än 10 miljoner växter, djur, svampar, miljöprover, mineral och fossil. Samlingarna är grunden för vår forskning och våra utställningar där vår ambition är att vara av världsklass. För besökarna finns elva permanenta utställningar och kupolbiografen Cosmonova som visar filmer i världens största filmformat, IMAX.