Konst på besök – vandringsutställning flyttar in på Gerdas Gård

0
206

Reproduktioner i storformat av kända verk ur Göteborgs konstmuseums samling kommer att visas på Gerdas Gård i Högsbohöjd. Utställningen är ett sätt för Göteborgs konstmuseum att nå den allra mest sårbara riskgruppen även under pandemin. 

Den 13-14/4 öppnar Konst på besök. Bildutställning från Göteborgs konstmuseum på Gerdas Gård vård- och omsorgsboende i Högsbohöjd. Utställningen är ett sätt att nå ut till de som har allra svårast att komma till museet under pandemin. 

– Äldre är en målgrupp som är i fokus för den publika verksamhet på Göteborgs konstmuseum. I en tid då covid-19 begränsar eller helt skär av äldre och senioras möjligheter till gemenskap och aktiviteter vill vi prova nya former för att låta publiken möta konsten, säger Patrik Steorn, chef för Göteborgs konstmuseum.

För Linda Noreen, programsamordnare på Göteborgs konstmuseum, handlar projektet i första hand om att konsten ska finnas till för alla.

– Vi vill skänka glädje och meningsfull samvaro och uppmuntra till att tänka kring och betrakta konst för sig själv eller tillsammans. Samtidigt sprider vi kunskap om konstmuseets samling av konst från 1400-talet och framåt och kan även ge personalen på boendet en inblick i konstpedagogiska strategier som kan underlätta för samtal om konst, livet och minnen, säger hon.

Skapar en känsla av sammanhang

Projektet utgår från pedagogiken Möten med minnen, ett sätt att möta människor med demensdiagnos i interaktiva visningar. Utställningen består av åtta printade bilder på konstverk ur museets samling på tema porträtt och djur. 

Camilla Gazic, enhetschef på Gerdas Gård vård- och omsorgsboende hoppas att bildutställningen ska skapa en känsla av sammanhang.

– Konst, form och bild har bevisat positiva effekter på människor med nedsatt kognitiv svikt. Vi har tidigare arbetat med olika konstnärer och har kunnat se hur våra hyresgäster genom konst har kunnat utrycka sig genom andra former än ord, säger hon.

Då Covid-19 gjort det omöjligt för Göteborgs konstmuseum att ha direkta möten med seniorer, har projektet utformats i dialog med personal på omsorgsboendet. Resultatet är en vandringsutställning bestående av åtta bilder med korta texter, som kommer att finnas på plats på äldreboendet.

Samtidigt erbjuds personal och äldre att ta del av det utformade handledningsmaterialet kring Möten med Minnen för att fortsatt utforska behov och tillämpning av materialet.

Projektet kommer sedan erbjudas som en vandringsutställning för fler omsorgsboende att ta del av.