Förvärv av pastellporträtt av John Russell till samlingarna

0
181

Nationalmuseum har förvärvat ett pastellporträtt som föreställer lady Georgiana Cavendish vid sex års ålder. Det är utfört av John Russell som var en av tidens främsta pastellmålare. Det är det första exemplet på denna konstart utfört av en brittisk konstnär i museets samlingar.

Pastellen målades av John Russell (1745–1806) år 1790 tillsammans med ett porträtt av Georgianas yngre syster Henrietta. Båda verken ställdes ut på Royal Academy of Arts i London samma år och med likadana titlar: Portrait of a young lady of quality. Russell stod vid det här laget på toppen av sin konstnärliga förmåga och hade utsetts till King’s painter, ”kungens målare”. Porträttet omnämns av beställaren, mormodern grevinnan Spencer, i ett brev till sin dotter: “The Duke is not yet gone my Dearest Georgiana which has given me time to have a little Craion [sic] picture of Georgiana finished by Russal [sic] – it is drawn in the cap she wore while she had her cold & which I thought became her much”.

Georgiana Cavendish (1783–1858) kallades även ”Little G” då hon fått namn efter sin mor, lady Georgiana Spencer, som var en omtalad skönhet och som bland annat hade porträtterats flera gånger av Thomas Gainsborough. Georgianas far var William Cavendish, hertig av Devonshire. Det tog nio år av äktenskap innan Georgiana föddes och hon var mycket efterlängtad. Mor och dotter kom i synnerhet att stå varandra nära. ”Little G” gifte sig 1801 med George Howard, viscount Morpeth, senare earl of Carlisle, och levde därefter större delen av sitt vuxna liv på sin makes familjegods, Castle Howard i Yorkshire.

John Russells far och namne, John d.ä., var knivsmed och amatörmålare med ett intresse för kemi. Sannolikt överförde fadern både sitt konst- och naturvetenskapliga intresse till sin son. Möjligen hade detta också betydelse för Russells särskilda preferens för pastelltekniken och de kromatiska effekter som kunde uppnås genom den. Senare skrev konstnären om detta ämne i essän Elements of Painting with Crayons (1772). I slutet av 1760-talet studerade han ett par år för den då främste pastellmålaren i London, Francis Cotes. Russells kundkrets utgjordes huvudsakligen av en burgen medelklass, men han skulle också porträttera medlemmar ur aristokratin och kungahuset.

Russell uppdrogs ofta att måla barnporträtt, som trots att de genomfördes på ett tekniskt mycket drivet sätt, kunde bli repetitiva. Bland annat berodde detta på den upprepade användningen av för tiden populära men något sökta attribut, exempelvis ägnade att ge pastorala associationer, i avbildandet av barn. I Nationalmuseums verk är detta dock inte fallet, kanske delvis beroende på de uppenbart tydliga direktiv han fick från beställaren. Det bör med rätta räknas bland konstnärens bästa barnporträtt.

– Nationalmuseum är glada att kunna förvärva detta betydande barnporträtt av John Russell, ett viktigt tillskott av brittiskt måleri från perioden i museets samlingar, säger Daniel Prytz, intendent på Nationalmuseum.

Nationalmuseum har inga statliga medel att förvärva design, konsthantverk och konst för utan samlingarna berikas genom gåvor och privata stiftelse- och fondmedel. Förvärven har möjliggjorts genom generösa bidrag från Axel och Nora Lundgrens donationsmedel.

Inventarienummer:
John Russell, Porträtt av lady Georgiana Cavendish (1783–1858), senare grevinna av Carlisle, vid sex års ålder, 1790. Pastell på papper. NMB 2781.