Västafrika möter Japan i gränsöverskridande design – Världskulturmuseerna förvärvar kimono av Serge Mouangue

0
234

En av den parisbaserade designern Serge Mouangues innovativa kimonor har köpts in till Världskulturmuseernas samling. Verket ”Night Wonders” kombinerar japanska kimonotraditioner med västafrikansk estetik – och ses som ett målande exempel på hur det uppstår något helt nytt när olika kulturer vävs samman. Och också på hur mycket likheter det finns mellan två till synes helt olika delar av världen.

När Världskulturmuseet i Göteborg återöppnat efter sin tillfälliga coronastängning, möts besökarna av en maffig kimono i entrén som förenar uttryck från både Afrika och Japan. Verket är designat av kamerunfödde Serge Mouangue och sammansatt av den anrika japanska kimonotillverkaren Odasho i Kyoto. Kimonon kombinerar västafrikanskt vaxtyg i bomull med siden från Kyoto i en kimono av furisode-typ.

 -För Världskulturmuseerna är WAfrica-kimonon ett föremål som representerar ett kulturmöte i en global föränderlig samtid. Globaliseringen innebär inte bara en risk för människor att förlora delar av sin kulturella identitet – den innebär också en möjlighet till ett meningsfullt kulturutbyte, som här, mellan två starka kulturella traditioner: det japanska kimono-hantverket och det centralafrikanska kulturarvet, säger Ann Follin, överintendent på Världskulturmuseerna.

Serge Mouangue fick idén till WAfrica under de fem år han bodde och arbetade i Japan, och grundade den kreativa plattformen 2008. Genom att upptäcka likheter och uppskatta olikheter har WAfrica ambitionen att skapa en ny global estetik. Namnet WAfrica kommer från ordet Wa, som betyder harmoni eller Japan på japanska, och Africa.

 -Kulturer runt om i världen är sammankopplade. De påverkar och inspirerar varandra och är i ständig rörelse och i förändring över tid och rum. Jag är såklart glad att Världskulturmuseerna valt att ta in ett av mina verk i sin samling, och jag tror att Night Wonders kompletterar samlingen väl just för att den är ett exempel på hur något nytt skapas när kulturer möts, säger Serge Mouangue.

WAfrica-kimonon är utställd i Världskulturmuseets entré under 2021 och väver samman två utställningar som visas på Världskulturmuseet under året – Svarta tråden och Kimono – från Kyoto till catwalk.

Inköpet av kimonon har gjorts möjlig genom medel från Didrik Bildts fond. Fondens syfte är att stödja inköp av föremål från Japan och vård av museernas japansamling.

 -Detta förvärv fyller viktiga luckor i samlingen, där vi hittills haft en stark betoning på de äldre inhemskt japanska kimonoplaggen. I samlingen blir WAfrika-kimonon ett samtida exempel på hur modet verkar globalt, i detta plagg rent konkret, avslutar Ann Follin.