Ny utställning på Etnografiska: SonAxis

0
216

SonAxis kommer från latinets sonos och axis som betyder ljud respektive linje. Konstnären Roberto N. Peyre har gjort en intervention i basutställningen om den svenska missionen i Kongo på Etnografiska museet. Det nya verket SonAxis är ett ingrepp i museets historia som undersöker sambanden mellan etnografi, kolonialism och den svenska missionsrörelsen. Peyre har utgått från museets ljudarkiv och inspelningar från 1950-talets Kongo gjorda av Bertil Söderberg. SonAxis visas 8 maj till 6 juni 2021 och fri entré gäller.

Söderberg (1921-2001) var etnograf och missionär och sedermera intendent på Etnografiska museet. Hans inspelningar av sång, berättelser och samtal från Kongo låg länge orörda i arkivet. De ger ögonblicksbilder av den svenska missionens inflytande på livet i Kongo-Brazzaville, några år före självständigheten. I samband med Peyres konstnärliga process digitaliserades banden och finns nu tillgängliga för allmänheten via Etnografiska museets databas Carlotta.

SonAxis fokuserar på den svenska närvaron från och med Berlinkonferensen i Kongo från slutet av 1800-talet fram till 1970-tal. Inspelningarna av Bertil Söderberg bär mycket av denna historia, eftersom han i samma person sammanfattar de yrkesroller och karaktärer som verkade i regionen under denna era av kolonisationen, säger Peyre.

Utställningen tar avstamp i ljudinspelningarna och består av en filmad performativ del, ljud- och videoinstallationer och skulpturer. Peyre har även använt material från utställningen Sundi Mongo – byliv i nedre Kongo som stod på museet 1980 – 2016. Utställningen initierades av Söderberg och bestod av skalenliga modeller av en kongolesisk by skapad av den svenska konstnären Anders Åberg. Den revs för att ge plats åt en ny, aktuell basutställning om den afrikanska kontinenten. I sin konst undersöker Peyre olika konstruktioner och situationer som iscensätter maktstrukturer, objekt och subjekt. Det kan vara företeelser, organisationer, arkiv eller enskilda artefakter.

Jag intresserar sig för gränszoner och det som ter sig där bortom, vilket ultimat präglar system och materiella kulturers rörelser och migrationer. I SonAxis återuppstår de kongolesiska missionshyddorna som spöken i en besatt arkitektonisk karneval, avslutar Peyre.

Utställningen är en del av Afrika pågår som är ett metodutvecklande dialogprojekt som startade på Etnografiska museet år 2017 i samband med avvecklandet av utställningen Sundi Mongo. Syftet är att lyfta fram nya perspektiv på den afrikanska kontinenten. Projektets ambition är också att göra de afrikanska samlingarna relevanta för fler och nya besökare inte minst genom samtida konst och kritisk diskussion. SonAxis är en fortsättning på Peyres tidigare arbete för Etnografiska museet. Xism som var ett program om samtidskonst i dialog med utställningen Vodou, samt Fetish modernity serial talks som var en serie panelsamtal kring etnografi, civilisation, kolonialism och begär.


SonAxis
 visas fr.o.m. 8 maj till 6 juni 2021. 
Fri entré.
Öppettider: onsdag till söndag kl. 11.00 – 17.00.